Chi phí quản lý BHXH giai đoạn 2019 - 2021 sẽ giảm dần

16:19 ngày 15 tháng 05 năm 2018
VOV.VN - UBTVQH vừa cho ý kiến về đề xuất chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019 - 2021.

Chiều nay (15/5), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chi phí quản lý bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) giai đoạn 2016 – 2018 và đề xuất chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019 - 2021

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra và thảo luận, UBTVQH nhất trí quy định chi phí quản lý BHXH, BHTN giai đoạn 2019-2021 tính trên tổng thu và chi. Theo đó, mức chi phí quản lý BHXH, BHTN năm 2019 bằng 2,15%; năm 2020 bằng 2,0%; năm 2021 bằng 1,85% dự toán thu, chi BHXH, BHTN (trừ số chi đóng BHYT cho người hưởng BHXH). Bình quân giai đoạn này bằng 2,0% tính trên dự toán thu, chi BHXH, BHTN, giảm 13% so giai đoạn 2016-2018.

chi phi quan ly bhxh giai doan 2019 - 2021 se giam dan hinh 1
Phiên họp 24 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

UBTVQH cũng nhất trí với Tờ trình của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện cơ chế tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong tổ chức BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Bộ Công an, người lao động thực hiện chính sách BHTN của ngành LĐ-TB-XH bằng 1,8 lần so với chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định.

Trường hợp Nhà nước ban hành chế độ tiền lương mới theo lộ trình cải cách tiền lương thì thực hiện theo chế độ tiền lương mới.

Ngoài ra, UBTVQH cũng yêu cầu tiếp tục coi trọng công tác tuyên truyền theo nghị quyết Trung ương về thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT gắn với bố trí sắp xếp cán bộ và giảm biên chế trong hệ thống; coi trọng công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong hệ thống để thực hiện Nghị quyết Trung ương, Luật bảo hiểm và Nghị quyết của UBTVQH.

Ngoài ra, coi trọng hiện đại hoá công tác quản lý BHYT để giảm chi phí khác; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán với quỹ BHYT... Cùng với đó là quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư xây dựng cơ bản, trang bị thiết bị hiện đại để việc giao dịch, tiếp xúc với người dân nhanh và hiệu quả hơn./.

Ngọc Thành/VOV.VN