Tăng cường quản lý và cưỡng chế thu hồi nợ thuế

16:19 ngày 21 tháng 10 năm 2018
VOV.VN - Bộ Tài chính vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-BTC về việc tăng cường công tác quản lý và cưỡng chế thu hồi nợ thuế.

Theo đó, để tăng cường xử lý nợ đọng thuế theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện kiểm tra, giám sát, lập các đoàn kiểm tra đột xuất, chuyên đề về công tác xử lý nợ đọng thuế, hàng tháng tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Đồng thời, Tổng cục Thuế chỉ đạo các cục thuế xây dựng phương án xử lý nợ đọng, tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính phê duyệt phương án chung và giao Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế phê duyệt phương án xử lý nợ đọng đối với từng cục thuế; tiếp tục rà soát vướng mắc trong quy trình quản lý thu nợ thuế để sửa đổi, hoàn thiện Quy trình quản lý nợ thuế, cưỡng chế nợ thuế; khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Quốc hội xử lý các khoản nợ không có khả năng thu vào ngân sách. 

tang cuong quan ly va cuong che thu hoi no thue hinh 1
Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường quản lý và cưỡng chế thu hồi nợ thuế. (Ảnh minh họa: KT)

Bộ Tài chính yêu cầu các cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc trung ương rà soát số nợ đọng trên địa bàn, xây dựng phương án thu hồi, báo cáo UBND tỉnh, TP và Tổng cục Thuế phê duyệt chậm nhất là ngày 31/10.

Định kỳ hàng tháng các cục thuế phải thống kê danh sách tổ chức, cá nhân nợ thuế lớn trên địa bàn, đề xuất giải pháp báo cáo UBND tỉnh, TP; công khai thông tin người nộp thuế chây ì nợ trên phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó phải giải quyết kịp thời các hồ sơ gia hạn nộp thuế, xử lý dứt điểm các khoản nợ đang xử lý trước ngày 31/12; lập thủ tục xoá nợ tiền thuế đối với các trường hợp được quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Bộ Tài chính yêu cầu chi cục thuế và chi cục thuế khu vực phối hợp chặt chẽ với UBND xã, phường và các phòng, ban thuộc UBND quận, huyện thu hồi nợ đọng thuế vào ngân sách nhà nước./.

PV/VOV.VN