Chủ tịch HĐND TP.HCM yêu cầu giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo về đất đai

08:12 ngày 08 tháng 12 năm 2018
VOV.VN - Trong lễ bế mạc kỳ họp thứ 12, HĐND, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm yêu cầu tập trung giải quyết các khiếu nại, tố cáo về đất đai.

Chiều 7/12, kỳ họp thứ 12, HĐND TP.HCM khóa IX đã bế mạc sau 4 ngày làm việc. HĐND TP.HCM đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2019.

Cụ thể, TP.HCM đề ra chỉ tiêu: Tổng sản phẩm nội địa (GRDP) tăng 8,3 - 8,5%; tỷ trọng đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào GRDP đạt 36% trở lên; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 35% GRDP; thu ngân sách đạt 100% dự toán; thành lập mới 46.200 doanh nghiệp (DN).

Đồng thời, TP.HCM đề ra chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo phải giảm bình quân 0,7%/năm, tỷ lệ hộ nghèo là 1,07%; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm bình quân 0,9%/năm; tỷ lệ hộ cận nghèo là 1,9%. Tạo việc làm mới cho 130.000 lao động; tổng diện tích nhà ở xây dựng mới đạt 8 triệu m2; diện tích nhà ở bình quân đầu người 19,81m2/người.

 Các đại biểu thông qua nghị quyết.

Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 100%; tỷ lệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bảo đảm tiêu chuẩn môi trường đạt 100%; tỷ lệ xử lý nước thải công nghiệp đạt 100%; nước thải bệnh viện được xử lý đạt quy chuẩn môi trường đạt 98%.

Để thực hiện các chỉ tiêu nêu trên, Nghị quyết HĐND TP cũng đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp như: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước qua phân cấp, ủy quyền cho các sở, ngành, UBND các quận, huyện; Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội và các Nghị quyết đã được HĐND TP thông qua;

Đảm bảo tiến độ thực hiện 7 chương trình đột phá và các đề án, chương trình trọng điểm của TP theo kế hoạch đã đề ra. Tăng cường các biện pháp để quản lý nguồn thu và bồi dưỡng nguồn thu.

Cùng với đó, HĐND thành phố cũng đặt nhiệm vụ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu;

Tập trung quản lý quy hoạch, lập và rà soát quy hoạch xây dựng, cải tạo, chỉnh trang đô thị. Tiếp tục rà soát các dự án chậm triển khai để có hướng xử lý triệt để.

 Chủ tịch HĐND TP.HCM yêu cầu UBND thành phố giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, HĐND TP.HCM đề nghị UBND thành phố tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, đại biểu, có các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn trong điều hành tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND TP.

HĐND TP.HCM hoan nghênh UBND thành phố báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kết luận kiểm tra của Thanh tra Chính phủ về các khiếu nại của người dân đối với việc thu hồi thực hiện Khu Đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo đó, HĐND đề nghị UBND đảm bảo giải quyết hài hòa các lợi ích của nhà nước, người dân, nhà đầu tư, đúng quy định pháp luật, hợp lòng dân.

Song song đó, UBND có giải pháp thu hút đầu tư phát triển Khu Đô thị mới Thủ Thiêm đúng tầm.

Mặt khác, UBND TP.HCM, các quận, huyện tập trung giải quyết các khiếu nại, kiến nghị của công dân, nhất là việc thu hồi đất, tháo gỡ khó khăn về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất./.

Quang Anh/VTC News