Video: “Quả đấm thép” 363 có kéo giảm tội phạm hình sự ở TP.HCM?

06:27 ngày 06 tháng 01 năm 2019
VOV.VN - Các tổ tuần tra hỗn hợp (gọi tắt là 363) của Công an TP.HCM đã xử lý hơn 360 trường hợp vi phạm, kéo giảm đáng kể tội phạm hình sự.
VTC