Tuyển sinh đại học năm 2019: Nhiều mã ngành mới gắn với cách mạng 4.0

11:58 ngày 07 tháng 01 năm 2019
VOV.VN- Trong thời đại 4.0, sự phối hợp giữa trường ĐH và nhà tuyển dụng sẽ quyết định hiệu quả lực lượng lao động nên việc tuyển sinh cũng gắn với xu thế này.
VTC Now