Núp danh tự nguyện hiến tạng để mua bán thận

10:33 ngày 09 tháng 01 năm 2019
Các đối tượng môi giới, mua bán thận phần lớn núp danh tự nguyện hiến tạng để thực hiện các giao dịch trái phép...

Mua bán nội tạng con người đang diến biến phúc tạp. Qua những chuyên án mà các đơn vị  thuộc CATP Hà Nội khám phá cho thấy các đối tượng môi giới, mua bán thận phần lớn núp danh tự nguyện hiến tạng để thực hiện các giao dịch trái phép...

Theo An ninh Thủ đô