Hướng dẫn bắt trộm thế nào để an toàn, đúng luật?

17:21 ngày 13 tháng 01 năm 2019
Không hiếm trường hợp gia chủ chống lại kẻ trộm và phải hầu tòa. Việc bảo vệ tài sản là cần thiết, nhưng phải bắt trộm ra sao để không vi phạm luật?
Theo Xuân Thành/Zing