Giảm 44.510 biên chế năm 2019

11:03 ngày 15 tháng 01 năm 2019
VOV.VN - Dự kiến năm 2019, biên chế công chức giảm hơn 5.500 người, biên chế sự nghiệp giảm 39.000 người.

Sáng 15/1, tại Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ của ngành nội vụ năm 2019, Bộ Nội vụ cho biết, thực hiện tinh giản biên chế theo nghị định số 108 đến năm 2018 là 40.500 người. Trong đó, số người hưởng chính sách về hưu trước tuổi gần 35 người và cho thôi việc ngay 5.483 người.

Dự kiến năm 2019, tổng biên chế công chức, sự nghiệp giảm khoảng 44.510 người, trong đó biên chế công chức giảm hơn 5.500 người, biên chế sự nghiệp giảm 39.000 người.

bo noi vu: giam 44.510 bien che nam 2019 hinh 1
Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ của ngành nội vụ năm 2019, Bộ Nội vụ diễn ra sáng 15/1

Bộ Nội vụ cũng cho biết, tính đến ngày 27/12/2018, số lượng vụ và tương đương thuộc bộ là 248 tổ chức, giảm 12 tổ chức; số lượng cục thuộc bộ, ngang bộ là 125 tổ chức, tăng 7; 29 tổng cục và tương đương, tăng 2; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ là 102 đơn vị, giảm 8 đơn vị.

Đến nay Chính phủ đã ban hành 8 nghị định quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ. Tính đến thời điểm cuối 2018, số lượng ban (vụ) thuộc cơ quan Chính phủ là 52 tổ chức, giảm 1; đơn vị sự nghiệp là 154 tổ chức, giảm 37.

Số lượng vụ, cục thuộc tổng cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ (không tính Bộ Quốc phòng và Công an) biến động theo hướng tăng.

Về sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện, Bộ Nội vụ cho biết, nhiều tỉnh thành đã tiến hành hợp nhất, giả thể một số Sở. Ví dụ như tỉnh Bạc Liêu hợp nhất Sở GD&ĐT và Sở KH&CN thành Sở giáo dục, Khoa học và Công nghệ; hợp nhất Sở VHTT&DL với Sở TT&TT thành Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch. Tỉnh Bắc Ninh giải thể Sở Ngoại vụ; Hà Giang thí điểm hợp nhất Ban Tổ chức tỉnh ủy và Sở Nội vụ; Lào Cai hợp nhất Sở GTVT và Sở Xây dựng thành Sở Giao thông vận tải – xây dựng…/.

N.T/VOV.VN