Nghệ thuật ngoại giao bằng âm nhạc của Triều Tiên

11:32 ngày 28 tháng 02 năm 2019
VOV.VN - Triều Tiên mở cửa hội nhập hơn với thế giới bằng những phương thức ngoại giao khéo léo.

Với những phương thức ngoại giao khéo léo, trong đó có ngoại giao qua âm nhạc, Chủ tịch Kim Jong-un đã giúp

 

VTC Now