Lần đầu Việt Nam có phác đồ điều trị “ngáo đá“

08:43 ngày 15 tháng 03 năm 2019
VOV.VN - Bộ Y tế lần đầu tiên ban hành phác đồ điều trị cho người dùng ma túy tổng hợp. Người nghiện ma tuý đá sẽ được can thiệp bằng thuốc và điều trị tâm lý.
VTC 14