Giải pháp nào cho nạn xâm hại trẻ em?

09:31 ngày 04 tháng 04 năm 2019
VOV.VN - Tình trạng xâm hại tình dục trẻ em đang xảy ra với mức độ ngày một nghiêm trọng. Làm thế nào để ngăn chặn những hành động này?

VTCNow