Mâm cơm tri ân các vua Hùng vào ngày giỗ Tổ

06:27 ngày 13 tháng 04 năm 2019
VOV.VN - Những ngày này, hàng triệu người con đất Việt đều hướng về đất Tổ. Các gia đình sửa soạn bàn thờ, chuẩn bị lễ vật cho mâm cơm tri ân các vua Hùng.

Nét mới đặc sắc của giỗ Tổ năm nay là tỉnh Phú Thọ tuyên truyền, khuyến khích các gia đình sửa soạn mâm cơm, bái vọng anh linh các vua Hùng vào thời điểm chủ lễ đọc chúc văn trên đền Thượng. Nét mới này được khuyến nghị dựa trên thực tế đã diễn ra từ lâu là vào ngày chính lễ, nhiều gia đình đã có mâm cơm trình bái tổ tiên. 

Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, sợi dây gắn kết cộng đồng, dân tộc luôn là điểm tựa tinh thần để nhân dân ta chiến thắng giặc ngoại xâm, bảo vệ giang sơn bờ cõi, xây dựng đất nước. Thắp nén hương trầm, tưởng nhớ công đức của vua cha, trách nhiệm của mỗi người dân là tiếp tục bảo tồn, phát huy những giá trị văn hoá mà cha ông đã dầy công gây dựng, tạo điểm tựa tinh thần để mỗi người tự tin vững bước đến tương lai./.

Vietnam Journey