Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Thành ủy Hải Phòng

17:45 ngày 09 tháng 05 năm 2019
VOV.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng.

Để phục vụ công tác chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, sáng nay (9/5), đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện do ông Trần Quốc Vượng- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng bộ phận thường trực Tiểu ban làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

doan tieu ban van kien dai hoi xiii lam viec voi thanh uy hai phong hinh 1
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc tại Hải Phòng.

Sau 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, thành phố Hải Phòng đã có nhiều thành quả đột phá. Các thành phần kinh tế của Hải Phòng phát triển theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Khu vực kinh tế tư nhân phát triển vượt bậc về cả số lượng, chất lượng, quy mô đầu tư và lĩnh vực hoạt động; năm 2018 đã đóng góp 52% tổng sản phẩm nội địa của thành phố. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016 - 2018 tăng bình quân 14,57%, gấp hơn 2 lần bình quân cả nước; môi trường đầu tư được cải thiện; công tác phát triển đảng được quan tâm, chú trọng...

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Phòng, khẳng định Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã năng động, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đưa thành phố trở thành địa phương phát triển trong tốp dẫn đầu cả nước. Phục vụ công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội 13 của Đảng.

Ông Trần Quốc Vượng đề nghị Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng làm rõ hơn nữa một số vấn đề: "Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, chúng tôi vẫn coi đây là then chốt của then chốt. Trong nhiệm kỳ này, Hải Phòng đã đạt được kết quả tốt và dĩ nhiên, chúng ta phải làm tốt hơn nữa.

Thứ hai, đề nghị các đồng chí nói thêm về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, chất lượng kết nạp Đảng viên và ngăn chặn suy thoái. Về thành phần kinh tế, phải nhìn nhận và đánh giá kỹ. Mô hình tăng trưởng và quy mô nền kinh tế, cần làm rõ hơn về chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế"./.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc