BHYT thương mại sẽ được chi trả cùng BHYT

18:10 ngày 06 tháng 06 năm 2019
VOV.VN - Hiện tại, bảo hiểm y tế bảo đảm chi trả cho các dịch vụ ở mức cơ bản, người bệnh sử dụng dịch vụ vẫn phải thanh toán phần vượt mức.

Ngoài bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc, người dân có thể đồng thời mua thêm BHYT thương mại, để chi trả những chi phí ngoài danh mục Quỹ BHYT thanh toán.

Theo ông Lê Văn Khảm, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế) thời gian tới, BHYT thương mại sẽ được tham gia vào BHYT xã hội. Đây sẽ là một trong những điểm mới nhất của việc triển khai BHYT. Theo đó, các doanh nghiệp cung cấp BHYT thương mại có thể xây dựng nhiều gói bảo hiểm chi trả các dịch vụ không thuộc phạm vi chi trả của Quỹ BHYT.

bhyt thuong mai se duoc chi tra cung bhyt  hinh 1
Có cần thiết đưa BHYT thương mại vào BHYT xã hội?

Dẫn chứng BHYT thương mại đã rất phổ biến trên thế giới, ông Khảm cho biết tại Australia, BHYT chi trả 75-80% chi phí khám chữa bệnh của người dân, nên các tổ chức thương mại tham gia vào lĩnh vực bảo hiểm này cung cấp các gói y tế bổ sung với 20% chi phí còn lại.

Thực tế tại Việt Nam, nhiều dịch vụ khám chữa bệnh, nhiều loại thuốc, khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, dịch vụ y tế dự phòng; sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản; điều trị tật khúc xạ, sử dụng kính mắt, răng giả… đang nằm ngoài danh mục chi trả của Quỹ BHYT. Khi có thêm BHYT thương mại người bệnh sẽ được thanh toán các chi phí này.

Đó là chưa kể, người có thẻ BHYT vẫn đang phải thực hiện cùng chi trả: 5%, 20% tổng chi; chi trả cho khám chữa bệnh trái tuyến tuyến bệnh viện tỉnh, bệnh viện trung ương; chi phí phải cùng chi trả đối với một số loại thuốc, vật tư y tế; phần chi phí chênh lệch khi khám chữa bệnh theo yêu cầu.

Việc Bộ Y tế sắp tới sẽ cho phép các doanh nghiệp bảo hiểm thương mại tham gia vào BHYT xã hội cũng nhằm đa dạng các gói BHYT và tăng cường liên kết giữa BHYT xã hội với BHYT thương mại.

“Các doanh nghiệp có thể triển khai các gói sản phẩm như chi trả bảo hiểm cho danh mục thuốc, vật tư ngoài chi trả BHYT; thiết kế gói quyền lợi bổ sung cho chi phí cùng chi trả, phần chênh lệch khi khám chữa bệnh theo yêu cầu như trái tuyến ở tuyến tỉnh, Trung ương. Các doanh nghiệp cũng có thể tham gia các gói khác theo yêu cầu thị trường”, ông Khảm cho biết.

Tuy nhiên, một điều quan trọng được Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế Lê Văn Khảm khẳng định là việc kiểm soát chất lượng BHYT thương mại: “Vai trò của ngành y tế trong kiểm soát chất lượng dịch vụ y tế trong gói BHYT thương mại là để làm sao dù các kênh tài chính khác nhau nhưng khi sử dụng phải đạt hiệu quả, không bị trùng lặp và phải minh bạch thông tin”.

Ông Khảm cũng cho rằng, đây sẽ là một lĩnh vực mới mà các bộ gồm Bộ Y tế, Bộ Tài chính, BHXH Việt Nam và các tổ chức y tế liên quan phải nghiên cứu, bàn thảo về cách thức triển khai và đặc biệt là sự tham gia của doanh nghiệp trong BHYT xã hội như thế nào?./.

Thiên Bình/VOV.VN