Hướng xử lý cho người dân còn nợ tiền đất tái định cư

09:35 ngày 31 tháng 10 năm 2019
VOV.VN - Nghị định 79/2019 sửa đổi Điều 16 góp phần tháo gỡ khó khăn cho người dân nợ tiền sử dụng đất tái định cư.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 79/2019 sửa đổi Điều 16 (ghi nợ tiền sử dụng đất) tại Nghị định số 45/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. Nghị định này góp phần tháo gỡ khó khăn cho người dân còn nợ tiền sử dụng đất tái định cư.

Nghị định 79/2019 sửa đổi Điều 16 quy định rõ hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) theo quy định của pháp luật từng thời kỳ.

nghi dinh moi cua chinh phu thao go kho khan cho dan no tien dat tai dinh cu hinh 1
Thành phố Đà Nẵng hiện còn gần 7.000 hộ dân nợ tiền đất tái định cư.

Cụ thể, đối với hộ gia đình, cá nhân nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2016, sẽ tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận, (hoặc theo số tiền ghi trên giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng qui định của pháp luật) đến hết ngày 28/2/2021. Kể từ ngày 1/3/2021 trở về sau, các hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Nghị định cũng quy định, quá thời hạn 5 năm kể từ ngày ghi nợ tiền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Nghị định cũng hướng dẫn đối với hộ gia đình, cá nhân ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng ghi nợ bằng vàng, bằng tài sản hoặc bằng các phương thức khác không phù hợp với qui định của pháp luật tại thời điểm ghi nợ, thì UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo cơ quan chức năng xác định lại số nợ bằng tiền theo đúng qui định của pháp luật từng thời kỳ.

Được biết, tại thành phố Đà Nẵng hiện còn gần 7.000 hộ dân nợ tiền đất tái định cư với số tiền hơn 866 tỉ đồng./.

PV/VOV.VN