Dấu ấn quản lý tài nguyên và môi trường tại TP Chí Linh năm 2019

12:00 ngày 31 tháng 12 năm 2019
VOV.VN - Ngành Tài nguyên và môi trường thành phố Chí Linh đề ra những mục tiêu, các giải pháp thiết thực quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020.

Nhiều kết quả nổi bật

Phó Chủ tịch UBND thành phố (TP) Chí Linh Nguyễn Phúc Thịnh cho biết, năm 2019, công tác quản lý Nhà nước về TN&MT được triển khai đúng theo yêu cầu kế hoạch đặt ra của ngành. Trong đó, đặc biệt nhất là công tác tổ chức cán bộ có nhiều chuyển biến, kỷ cương hành chính được nâng cao; công tác đào đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực tiếp tục được đổi mới bám sát nhiệm vụ của ngành.

dau an quan ly tai nguyen va moi truong tai tp chi linh nam 2019 hinh 1
Trụ sở khang trang của Thành phố mới Chí Linh.

Đồng thời, khẩn trương tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước lĩnh vực đất đai. Trong đó, phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND thành phố công bố công khai và tổ chức triển khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 theo quy định, phân bổ chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất, thông báo danh mục dự án thực hiện trong năm 2019 của các xã, phường.

Về công tác thống kê đất đai, đã hoàn thành thống kê đất đai năm 2018 đúng thời hạn, đúng quy định, tiến hành triển khai Kiểm kê đất đai, thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. UBND tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác Kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cho UBND các xã, phường, phòng, ban, đơn vị liên quan. Tính đến nay, trên địa bàn TP Chí Linh, tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho đất ở đô thị đạt 99,39%, đất ở nông thôn đạt 99.71%.

Về công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố tiếp tục được tăng cường quản lý chặt chẽ. UBND thành phố đã tích cực ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, báo cáo về tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn, chỉ đạo, kiểm tra, xử lý khoáng sản trái phép. Công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các trường hợp khai thác tài nguyên khoáng sản cát trái phép được tăng cường, tình hình khiếu nại tranh chấp đất đai không còn phức tạp như trước.

Điểm nổi bật nhất trong công tác quản lý môi trường của TP Chí Linh trong năm 2019 đó là TP đã cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực, đi sâu sát vào cuộc sống của người dân. Trong năm 2019, khi bệnh dịch tả lợn châu Phi bùng phát trên cả nước, UBND Thành phố đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các xã, phường trong công tác vệ sinh môi trường, xử lý ô nhiễm phát sinh đối với lợn bị bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Đồng thời xây dựng phương án phòng bệnh và cải tạo phục hồi lại môi trường khu vực chôn lấp lợn bị bệnh dịch tả. TP cũng thường xuyên chỉ đạo UBND các xã, phường trong việc kiểm tra các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất gây ô nhiễm theo phản ánh của người dân và ý kiến, kiến nghị của cử tri.       

Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Với quyết tâm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngành TN&MT TP Chí Linh đặt ra những mục tiêu trọng tâm trong năm 2020, đó là tập trung quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, phát huy nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ môi trường cho phát triển bền vững .

Theo đó, TP tiếp tục hoàn thiện công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và đôn đốc các xã, phường thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020. Đôn đốc các xã, phường hoàn thiện hồ sơ đối với các diện tích đất xen kẹp trình cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đấu giá cho nhân dân làm nhà ở, trình Hội đồng thẩm định giá tỉnh Hải Dương, sở Tài chính xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá tại các vị trí nhỏ lẻ, xen kẹp. Đồng thời, thực hiện công tác Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn thành phố đúng tiến độ.

Về công tác quản lý khoáng sản, TP tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn thành phố nhằm thực hiện hiệu quả Đề án số 09 - ĐA/ThU ngày 15 tháng 9 năm 2016 của Thành ủy Chí Linh. UBND TP sẽ tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép, đặc biệt là khai thác và vận chuyển đất đồi, than, đất sét trắng, cát trái phép.

Đối với công tác bảo vệ môi trường,tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các tổ chức, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. TP sẽ tích cực đôn đốc các xã, phường hoàn thành công tác lập quy hoạch và xây dựng bãi tập kết rác thải, thành lập tổ, đội thu gom rác thải trong năm 2020./.

CTV Đàm Trượng/VOV.VN