GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Người tự kỷ đang bị bỏ rơi
Người tự kỷ đang bị bỏ rơi

VOV.VN -Người tự kỷ hiện nay chưa được hưởng bất kỳ một chính sách an sinh xã hội nào, bởi tại Việt Nam, tự kỷ chưa được xếp vào dạng khuyết tật.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_CATE_MIDDLE_2
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_RIGHT_7
GM_PC_HOME_BOTTOM
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_RIGHT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP