GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Hình ảnh Tây Nguyên những năm 50 qua con mắt người Pháp
Hình ảnh Tây Nguyên những năm 50 qua con mắt người Pháp

VOV.VN -34 bức ảnh của nhiếp ảnh gia người Pháp Jean - Marie Duchange chụp trong chuyến đi Tây Nguyên và gặp gỡ đồng bào dân tộc thiểu số tại đây từ tháng 6/1952 - 7/1955 hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_CATE_MIDDLE_2
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_RIGHT_7
GM_PC_HOME_BOTTOM
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_RIGHT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP