GM_PC_HOME_TOP_BANNER
200.000 người đăng ký dùng Apple News+
200.000 người đăng ký dùng Apple News+

VOV.VN - Dịch vụ đọc tin tức của Apple nhận được lượng người đăng ký sử dụng lớn chỉ sau 48 giờ mắt nhưng vẫn bị nghi ngờ về khả năng thành công.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_CATE_MIDDLE_2
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_RIGHT_7
GM_PC_HOME_BOTTOM
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_RIGHT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP