GM_PC_HOME_TOP_BANNER
"Quyền lực" của bán lẻ
“Quyền lực” của bán lẻ

VOV.VN - Nền kinh tế đã hội nhập sâu vào kinh tế thế giới. Tuy nhiên, vẫn còn cảnh người tiêu dùng phải chấp nhận sự “điều khiển” của những người bán lẻ.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_POPUP
Close