GM_PC_HOME_TOP_BANNER
 Gia tăng nhà báo lạm quyền, cửa quyền
Gia tăng nhà báo lạm quyền, cửa quyền

Ông Thuận Hữu nêu rõ: Tình trạng nhà báo lạm quyền - cửa quyền ngày càng gia tăng; vẫn còn hiện tượng nhà báo lợi dụng vị trí và công việc để vụ lợi cá nhân.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP
Close