GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Bão số 2 đang tiến vào Biển Đông
Bão số 2 đang tiến vào Biển Đông

VOV.VN - Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định, các tỉnh miền núi phía Bắc và các bộ, ngành liên quan sẵn sàng ứng phó bão số 2

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_POPUP
Close