GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Cấy lông mi làm hại mắt
Cấy lông mi làm hại mắt

Các chuyên gia cảnh báo, thuốc uốn, nhuộm, keo nối mi nếu bị rơi vào trong, mắt sẽ bị viêm kết mạc, viêm mắt, viêm bờ mi, mắt tấy đỏ...

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close