GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Quảng Nam có Phó Chủ tịch mới
Quảng Nam có Phó Chủ tịch mới

VOV.VN - HĐND tỉnh Quảng Nam đã phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Trí Thanh vào chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011-2016.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close