GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Kiện toàn nhân sự 9 địa phương
Kiện toàn nhân sự 9 địa phương

Các địa phương: Khánh Hòa, Bạc Liêu, Bình Phước, Sơn La, Long An, Quảng Trị, Đắk Lắk, Quảng Ninh, Yên Bái vừa trao các quyết định về công tác cán bộ.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP
Close