GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Ông bầu Xuân đã ra đi
Ông bầu Xuân đã ra đi

Ông bầu Xuân - một cái tên lừng lẫy gắn với Đoàn cải lương Dạ Lý Hương, vừa qua đời lúc 4 giờ sáng 21/6 vì tuổi già sức yếu, thọ 91 tuổi.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP
Close