GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Nên "nhập" BHYT với BHXH tự nguyện
Nên “nhập” BHYT với BHXH tự nguyện

VOV.VN -Ốm đau, thai sản nên đưa tiếp vào BHXH tự nguyện nhằm kích thích người dân tham gia để khi về hưu được lương hưu của BHXH tự nguyện và có thẻ BHYT.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP
Close