Nhân dịp kỉ niệm 55 năm thành lập Cục Chính trị Hải quân
Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải: Cục Chính trị phải là đơn vị mẫu

VOV.VN - Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng chính trị luôn giữ vai trò nòng cốt, là linh hồn của mỗi đơn vị.

Cùng với sự ra đời, phát triển của Hải quân nhân dân Việt Nam, 55 năm xây dựng và trưởng thành (ngày 24/1/1959 ) các thế hệ cán bộ Cục Chính trị, Quân chủng Hải quân đã không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, xây đắp nhân tố chính trị tinh thần, góp phần cùng Hải quân nhân dân Việt Nam lập nên nhiều chiến công vẻ vang. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng chính trị luôn giữ vai trò nòng cốt, là linh hồn của mỗi đơn vị. Những người làm công tác chính trị là những người có vũ khí sắc bén để truyền lửa cho bộ đội, tiếp thêm sức mạnh, ý chí, nghị lực, bản lĩnh và đặc biệt là ý chí quyết tâm sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Nhân dịp kỷ niêm 55 năm ngày thành lập, Phóng viên VOV phỏng vấn Chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân.

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải

PV: Kính thưa Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của Cục Chính trị Hải quân trong thời gian qua?

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải: Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, cơ quan chính trị và đội ngũ cãn bộ, chiến sĩ, không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, kiên định mục tiêu lí tưởng của Đảng; vượt lên trên mọi khó khăn, thử thách, kể cả hi sinh để chỉ đạo, hướng dẫn, tiến hành có hiệu quả hoạt động công tác Đảng, Công tác chính trị xây đắp nhân tố chính trị tinh thần, nhân tố có tính chất quyết định để bộ đội Hải quân non trẻ của chúng ta bước vào cuộc chiến đấu với tinh thần dám đánh, quyết đánh và quyết thắng giặc Mỹ xâm lược; lập nên nhiều chiến công. Như chiến thắng trận đấu ngày 2 và 5/8/1964, chiến công mở đường Hồ Chí Minh trên biển, chiến công của đặc công Hải quân, chiến công rà phá thủy lôi và bom từ trường của đế quốc Mỹ… Trong đó có chiến công như những huyền thoại.

Điểm nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua trước hết hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị luôn quán triệt sâu sắc, kịp thời sự lãnh đạo của cấp trên, nắm vững tình hình, nhạy bén về chính trị, tham mưu đề xuất trúng, đúng và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện kịp thời các nội dung, biện pháp tiến hành công tác chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị và ý chí quyết tâm cho bộ đội, góp phần giữ vững sự ổn định về chính trị của Quân chủng trong mọi điều kiện hoàn cảnh làm cho Hải quân thực sự là lực lượng chính trị trung thành tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân sẵn sàng hi sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Thứ hai: Chúng tôi luôn bám sát tình hình thực tiễn của từng giai đoạn. Tham mưu chính xác, kịp thời về củng cố kiện toàn và xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy và tổ chức quần chúng ở các cấp vững mạnh. Đồng thời chủ động tham mưu có hiệu quả về công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển lực lượng và tổ chức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của Quân chủng.

Thứ ba là chủ động, tích cực, nhạy bén đề xuất và chỉ đạo tiến hành công tác bảo vệ an ninh, xây dựng Quân chủng luôn trong sạch về chính trị, xây dựng đơn vị và địa bàn an toàn, đồng thời chỉ đạo tiến hành tốt công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ của quân chủng; thực hiện có nền nếp, chất lượng các công tác kế hoạch - tổng hợp, công tác tổng kết biên soạn lịch sử, bảo đảm vật tư trang bị, công tác điều dưỡng cán bộ, in ấn phát hành và hoạt động văn hóa nghệ thuật, hoạt động bảo tàng truyền thống, hoạt động của khối tư pháp như tòa án, Viện Kiểm sát làm tăng hiệu lực, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của quân chủng.

PV: Thưa đồng chí từ những kết quả đã đạt được trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đồng chí có thể rút ra những bài học gì?

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải: Qua thực tiễn triển khai hoạt động công tác đảng, công tác chính trị đã để lại cho chúng tôi nhiều bài học kinh nghiệm, trong đó nổi lên là:

Một là: Phải thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, tư tưởng của Đảng; Phương hướng xây dựng Quân chủng Hải quân qua các thời kỳ đặc biệt trong giai đoạn Quân chủng Hải quân tiến lên chính quy hiện đại, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thực sự đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp, mục tiêu, yêu cầu của CTĐ, CTCT theo hướng theo sát thực tiễn, sát đối tượng, hiệu quả, thiết thực.

Hai là: Trong triển khai thực hiện phải triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; xác định lộ trình thực hiện cụ thể, coi trọng những biện pháp có tính khả thi, có quyết tâm cao tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các khâu đột phá, làm chuyển biến các khâu yếu, mặt yếu, làm đến đâu chắc đến đó, làm chưa được thì làm lại.

Ba là: Phát huy vai trò trách nhiệm, tâm huyết, tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ Đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, cán bộ cơ sở, thực hiện đổi mới phương pháp, tác phong công tác, nêu cao trách nhiệm; đổi mới cách nghĩ, cách làm, tránh sao chép, đường mòn. Thực hiện nói đi đôi với làm, cơ quan phải làm gương cho đơn vị: cấp trên phải mẫu mực, làm gương cho cấp dưới học tập và noi theo.

Bốn là Tăng cường mối quan hệ hiệp đồng công tác, tranh thủ sự hướng dẫn, giúp đỡ của các cơ quan nghiệp vụ cấp trên. Tích cực, chủ động phát huy nội lực. Thường xuyên quan tâm hướng mạnh về cơ sở, phát huy tốt dân chủ ở cơ sở, kết hợp làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, quan tâm chăm lo đời sống của cán bộ chiến sỹ, chú trọng xây dựng mối đoàn kết nội bộ trên tình thương yêu đồng chí, đồng đội, để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

PV: Thưa Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải,  để phát huy những kết quả đã đạt được thời gian qua và truyền thống của Cục Chính trị Hải quân. Xin đồng chí cho biết thời gian tới Đảng ủy, Cục chính trị cần tập chung làm tốt những nội dung gì?

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải: Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình biển đảo vẫn là chủ đề nóng, phưc tạp và nhạy cảm. Hải quân có bước phát triển mới về cả tổ chức, biên chế, trang bị. Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo , thềm lục địa của Tổ quốc và giữ vũng môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển đặt ra yêu cầu ngày càng cao hơn.

Để giữ vững và phát huy truyền thống xây dựng Cục Chính trị Hải quân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới phải làm tốt việc xây dựng Cục Chính trị Hải quân vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trước hết là xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên luôn trung thành, kiên định với chủ nghĩa Mác – Lenin, tư tưởn Hồ Chí Minh. Trung thành, kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Mẫu mực về phẩm chất đạo đức, lối sống, lời nói đi đôi với việc làm. Có tư duy nhạy bén, sắc sảo về chính trị để tham mưu trúng, đúng, kịp thời cho Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng. Luôn bám sát hoạt động thực tiễn để chỉ đạo, hướng dẫn giúp đỡ đơn vị, thường xuyên đặt ra yêu cầu,  nhiệm vụ của cơ quan cấp chiến dịch có một phần chiến lược.

Thứ hai là làm tốt công tác quản lý, xây dựng cục chính quy về mọi mặt, duy trì và giữ nguyên kỷ luật, xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong cấp ủy chỉ huy đến toàn cơ quan đơn vị. Luôn thấm nhuần và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ đó là “Phải tư tưởng nhất trí, phải đoàn kết nhất trí, phải hành động nhất trí mới làm trọn nhiệm vụ của Đảng…”

Thứ ba là phải đẩy mạnh phong trào thi đua  gắn với thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động; đặc biệt là thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thường xuyên chăm lo đến đời sống cũng như hoàn cảnh của mỗi cán bộ chiến sỹ trong cơ quan đơn vị.

Phải xây dựng Cục Chính trị thực sự là một môi trường tốt để bộ đội rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành. Để mỗi cán bộ nhân viên của Cục Chính trị thực sự là một tấm gương sáng, mỗi hoạt động của công tác Đảng, công tác chính trị của Cục Chính trị phải thực sự là một bài học mẫu để đơn vị học tập và noi theo.

PV:Vâng xin trân trọng cảm ơn Chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải!

Tin liên quan

Quân chủng Hải quân học tập và làm theo Bác
Quân chủng Hải quân học tập và làm theo Bác

(VOV) -Cán bộ, Đảng viên trong quân chủng phải nêu gương trước quần chúng, cấp trên phải nêu gương cho cấp dưới

Quân chủng Hải quân học tập và làm theo Bác

Quân chủng Hải quân học tập và làm theo Bác

(VOV) -Cán bộ, Đảng viên trong quân chủng phải nêu gương trước quần chúng, cấp trên phải nêu gương cho cấp dưới

Hội thi báo cáo viên giỏi Quân chủng Hải quân
Hội thi báo cáo viên giỏi Quân chủng Hải quân

VOV.VN - 54  báo cáo viên giỏi được lựa chọn từ các cơ quan, lữ đoàn, học viện hải quân… đã tham gia hội thi.

Hội thi báo cáo viên giỏi Quân chủng Hải quân

Hội thi báo cáo viên giỏi Quân chủng Hải quân

VOV.VN - 54  báo cáo viên giỏi được lựa chọn từ các cơ quan, lữ đoàn, học viện hải quân… đã tham gia hội thi.

Hàng trăm chiến sỹ Hải quân giúp dân khắc phục mưa lũ
Hàng trăm chiến sỹ Hải quân giúp dân khắc phục mưa lũ

VOV.VN -Nhiều chiến sỹ phương tiện của Hải quân Vùng đã được điều động giúp dân

Hàng trăm chiến sỹ Hải quân giúp dân khắc phục mưa lũ

Hàng trăm chiến sỹ Hải quân giúp dân khắc phục mưa lũ

VOV.VN -Nhiều chiến sỹ phương tiện của Hải quân Vùng đã được điều động giúp dân

Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân thăm đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn
Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân thăm đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn

VOV.VN-Chuẩn bị đón Tết, chính quyền và nhân dân trên đảo đã dự trữ đầy đủ lương thực, thực phẩm đảm bảo cho quân và dân đón Tết đầm ấm.

Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân thăm đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn

Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân thăm đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn

VOV.VN-Chuẩn bị đón Tết, chính quyền và nhân dân trên đảo đã dự trữ đầy đủ lương thực, thực phẩm đảm bảo cho quân và dân đón Tết đầm ấm.

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết Quân chủng Hải quân
Chủ tịch nước thăm, chúc Tết Quân chủng Hải quân

Sáng 20/1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm và chúc Tết Quân chủng Hải quân và Quân khu 3 đóng quân trên địa bàn thành phố Hải Phòng.  

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết Quân chủng Hải quân

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết Quân chủng Hải quân

Sáng 20/1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm và chúc Tết Quân chủng Hải quân và Quân khu 3 đóng quân trên địa bàn thành phố Hải Phòng.  

Chúc Tết bộ đội Hải quân trên đảo Trà Bản
Chúc Tết bộ đội Hải quân trên đảo Trà Bản

VOV.VN - Đoàn công tác do Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Điển, Tư lệnh BTL Vùng 1 Hải quân dẫn đầu

Chúc Tết bộ đội Hải quân trên đảo Trà Bản

Chúc Tết bộ đội Hải quân trên đảo Trà Bản

VOV.VN - Đoàn công tác do Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Điển, Tư lệnh BTL Vùng 1 Hải quân dẫn đầu