Mỹ lo ngại rủi ro từ tiền ảo
Mỹ lo ngại rủi ro từ tiền ảo

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ lo ngại về những rủi ro mà đồng tiền ảo có thể tạo ra như bị sử dụng vào các mục đích phi pháp và gây thiệt hại cho người đầu tư.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close