GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Thủ tướng bổ nhiệm 3 Thứ trưởng
Thủ tướng bổ nhiệm 3 Thứ trưởng

VOV.VN - Thủ tướng ký quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_POPUP
Close