GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Có nên bỏ thi giáo viên dạy giỏi?
Có nên bỏ thi giáo viên dạy giỏi?

VOV.VN -Thi giáo viên dạy giỏi là một trong những cách thức đánh giá năng lực giáo viên, xếp hạng thi đua từ trước đến nay của giáo dục nước ta.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_CATE_MIDDLE_2
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_RIGHT_7
GM_PC_HOME_BOTTOM
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_RIGHT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP