GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Khi gia đình ngoại giao vào bếp
Khi gia đình ngoại giao vào bếp

VOV.VN - Đại diện các cơ quan Lãnh sự, đối ngoại tại TP. Hồ Chí Minh và 20 tỉnh phía Nam đã cùng tham gia sự kiện “Khi gia đình ngoại giao vào bếp” năm 2018.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP
Close