Từ khóa: "bộ trưởng nguyễn văn thể"

Lương thấp thì trách nhiệm không cao?

Lương thấp thì trách nhiệm không cao?

VOV.VN -Tôi không đồng tình với Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khi cho rằng, lương của công nhân gác chắn thấp thì trách nhiệm làm sao cao được?!
PC_Middle_200
VOV-left-160x600
VOV-right-160x600
VOV_BalloonAds