GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Chuyện về ông "Thu râu’’
Chuyện về ông “Thu râu’’

VOV.VN - Chẳng hiểu sao lại tồn tại được ở ông hai đức tính gần như trái ngược nhau: sự hài hước, thích bông đùa và tinh thần trách nhiệm, tính kỉ luật của một anh bộ đội Cụ Hồ.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP
Close