GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Cưa bom, 3 người tử nạn
Cưa bom, 3 người tử nạn

Trong khi cưa bom để lấy thuốc nổ và sắt bán phế liệu, quả bom phát nổ làm cả 3 thanh, thiếu niên đều tử nạn. Thi thể không còn nguyên vẹn.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close