Thương lái thu mua bưởi da xanh non
Thương lái thu mua bưởi da xanh non

Toàn tỉnh Bến Tre hiện có hơn 6.500 ha bưởi da xanh, sản lượng hằng năm hơn 100.000 tấn trái nhưng hơn 70% nhà vườn bán bưởi cho các thương lái cấp 2, 3.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close