GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Đổi trâu lấy ma tuý để bán
Đổi trâu lấy ma tuý để bán

VOV.VN - Thào dùng một con trâu đổi lấy số ma tuý của một người đàn ông không rõ danh tính trên biên giới mang về bán kiếm lời.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP
Close