Hành trình đưa kẻ buôn người ra ánh sáng
Hành trình đưa kẻ buôn người ra ánh sáng

Gần 3 năm lưu lạc, với sự giúp đỡ của cán bộ chức năng, nhất là một phụ nữ tốt bụng, HTA đã tìm được về nước, tố cáo hành vi phạm tội của những kẻ buôn người.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close