GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Cá tra tăng giá đột biến
Cá tra tăng giá đột biến

Từ giữa tháng 3 đến nay, giá cá tra tăng cao, mang lại niềm vui cho hàng ngàn nông dân ở ĐBSCL sau 1 năm liên tục thua lỗ.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_CATE_MIDDLE_2
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_RIGHT_7
GM_PC_HOME_BOTTOM
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_RIGHT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP