GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Đào tạo nhân lực thời đại 4.0
Đào tạo nhân lực thời đại 4.0

VOV.VN - Để thúc đẩy Cách mạng Công nghiệp 4.0, điều kiện tiên quyết là nhân lực. Thiếu nhân lực, cuộc Cách mạng này sẽ khó khăn ngay từ những bước đi đầu tiên.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close