GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Iran sẽ không đàm phán với Mỹ
Iran sẽ không đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Lãnh tụ tinh thần tối cáo Iran Ayatollah Ali Khamenei nói rằng Tổng thống Mỹ chưa sẵn sàng trao đổi thông điệp và Iran sẽ không đàm phán với Mỹ.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_CATE_MIDDLE_2
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_RIGHT_7
GM_PC_HOME_BOTTOM
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_RIGHT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP