Giả danh cảnh sát gặp ngay...113
Giả danh cảnh sát gặp ngay...113

Hai đối tượng xưng cảnh sát hình sự đang yêu cầu kiểm tra giấy tờ, sau đó đòi áp giải xe và người dân về đồn, thì vừa lúc cảnh sát 113 ập tới.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close