Thu tiền tỷ từ nuôi lợn nái ngoại
Thu tiền tỷ từ nuôi lợn nái ngoại

Siêng năng cần cù, chịu khó học hỏi, mạnh dạn đầu tư, chị Hồ Thị Hồng ở Nghệ An đã thành công khi nuôi lợn nái ngoại cho thu nhập gần 1 tỷ đồng mỗi năm.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close