Được giải cứu, giá heo tăng lại
Được giải cứu, giá heo tăng lại

Sau nhiều ngày vào cuộc giải cứu thịt heo của các cơ quan, doanh nghiệp đã góp phần đẩy giá heo hơi ở một số vùng trọng điểm tăng trở lại dù chậm.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close