Lợn xăm mình trị giá gần 2 tỷ
Lợn xăm mình trị giá gần 2 tỷ

Wim Delvoye đã xăm trổ cho các chú lợn ở Mỹ từ năm 1997 trước khi đưa ý tưởng táo bạo đó đến Trung Quốc- nơi mà luật bảo vệ sức khoẻ động vật lỏng lẻo hơn.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close