Loạn các dự án "ăn"... rừng
Loạn các dự án “ăn"... rừng

VOV.VN - Để phát triển kinh tế làm thủy điện, trồng cây công nghiệp, xây dựng khu du lịch 7 – 8 năm lại đây, 360 nghìn ha rừng ở Tây Nguyên bị cao trọc

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_POPUP
Close