Khi Đảng "xắn tay" lo việc dân
Khi Đảng “xắn tay” lo việc dân

VOV.VN - Mọi cấp ủy, mỗi đảng viên đều “xắn tay” lo việc của dân thì chắc chắn mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh sẽ thực hiện được

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close