17 khu vực tại Quảng Bình đề nghị được bầu cử sớm

VOV.VN - Sáng 20/4, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Bình tổ chức phiên họp lần thứ 2 để đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ bầu cử ĐBQH XV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đến nay, Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 đã hoàn thành, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã bàn giao Uỷ ban Bầu cử tỉnh Quảng Bình danh sách 8 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV do địa phương giới thiệu và 83 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021- 2026; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã đã bàn giao đến Uỷ ban bầu cử cùng cấp danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã.

Ủy ban Bầu cử 2 huyện Quảng Ninh và Bố Trạch đã có văn bản đề nghị Uỷ ban Bầu cử tỉnh báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét, quyết định cho phép 17 khu vực bầu cử được bỏ phiếu sớm hơn 2 ngày so với ngày quy định. Đây là khu vực miền núi, đường sá đi lại khó khăn.

Sắp tới, tỉnh Quảng Bình hoàn thành việc dự kiến phân bổ danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử để báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia và ban hành Nghị quyết. Các tổ chức phụ trách bầu cử, cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành việc công bố, niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND ở địa phương và khu vực bỏ phiếu trước ngày 3/5.

Ông Trần Thắng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Bình cho biết: “Những vấn đề phát sinh chưa phù hợp hoặc những vấn đề chưa triển khai đúng quy định thì đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp, tăng cường công tác giám sát, kiến nghị. Đồng thời có những vấn đề vượt quá thẩm quyền thì đề xuất để Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo bầu cử của tỉnh, nếu vượt quá hơn nữa thì xin ý kiến của Hội đồng Bầu cử quốc gia”./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Đắk Lắk bàn giao hồ sơ 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Đắk Lắk bàn giao hồ sơ 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

VOV.VN - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao hồ sơ 11 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV (chưa tính 4 đại biểu do Trung ương giới thiệu) và hồ sơ 125 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đắk Lắk bàn giao hồ sơ 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Đắk Lắk bàn giao hồ sơ 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

VOV.VN - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao hồ sơ 11 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV (chưa tính 4 đại biểu do Trung ương giới thiệu) và hồ sơ 125 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Cà Mau chốt danh sách 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội
Cà Mau chốt danh sách 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Ủy ban MTTQVN tỉnh Cà Mau cho biết, Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 của tỉnh đã thông qua danh sách 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 88 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. 

Cà Mau chốt danh sách 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội

Cà Mau chốt danh sách 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Ủy ban MTTQVN tỉnh Cà Mau cho biết, Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 của tỉnh đã thông qua danh sách 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 88 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. 

Đại tướng Tô Lâm: Đấu tranh phản bác luận điệu sai trái về bầu cử
Đại tướng Tô Lâm: Đấu tranh phản bác luận điệu sai trái về bầu cử

VOV.VN - Bên cạnh việc tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ứng phó dịch Covid-19, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh không quên tiếp tục đấu tranh, phản bác với các quan điểm, luận điệu sai trái.

Đại tướng Tô Lâm: Đấu tranh phản bác luận điệu sai trái về bầu cử

Đại tướng Tô Lâm: Đấu tranh phản bác luận điệu sai trái về bầu cử

VOV.VN - Bên cạnh việc tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ứng phó dịch Covid-19, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh không quên tiếp tục đấu tranh, phản bác với các quan điểm, luận điệu sai trái.