40 năm vun đắp những thế hệ thanh niên Hồ Chí Minh

Qua thực tế 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, Đảng ta đã bồi dưỡng, vun đắp những thế hệ thanh niên ngày càng trưởng thành, có đóng góp to lớn vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và công cuộc xây dựng CNXH

Trong bản Di chúc bất hủ, Bác viết: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

Trong bản Di chúc, ngay sau phần nói về Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành một phần nói về vai trò của thanh niên và công tác thanh niên của Đảng. Điều này thể hiện tư tưởng, tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ đối với thanh niên và công tác thanh niên của Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ, tương lai của đất nước, của dân tộc nằm trong tay thế hệ thanh niên. Người khẳng định, thanh niên là lực lượng cách mạng hùng hậu, là lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng của cha anh. 40 năm thực hiện Di chúc của Người, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách cụ thể về thanh niên và công tác thanh niên. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, thế hệ trẻ ngày càng được quan tâm chăm lo nhiều hơn. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Đại hội Đảng khoá 7 về công tác thanh niên khẳng định: Công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Vấn đề thanh niên phải đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát huy nhân tố và nguồn lực con người.

Giáo sư Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đã đúc kết kinh nghiệm từ thực tế, trước hết muốn làm được việc  này chúng ta phải không ngừng giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên: “Trong bối cảnh hiện nay có sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế chúng ta càng phải quan tâm hơn nữa đến giáo dục thanh niên, đặc biệt là giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, phẩm chất cách mạng cho thanh niên”. Giáo sư Lê Hữu Nghĩa nói.

Các đợt sinh hoạt chính trị của thanh niên được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú như quán triệt thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, duy trì chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, của Đoàn. Thanh niên ngày càng có vai trò quan trọng và thể hiện rõ vai trò xung kích tiên phong trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đồng thời, hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho thanh niên gắn với triển khai thực hiện đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm” cũng được đẩy mạnh. Chính phủ cũng đã có nhiều chương trình, dự án quốc gia giúp thanh niên học tập, lập nghiệp. Cụ thể như dự án vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm. Đến nay trên phạm vi cả nước, 1.335.000 học sinh, sinh viên đang vay vốn với tổng dư nợ 13.669 tỷ đồng. Tính theo tỷ lệ cứ 100 học sinh, sinh viên đang học thì có 27 người được vay vốn và thời gian tới, tỷ lệ này sẽ tăng lên.

Thực hiện Di chúc của Bác, trong giai đoạn đổi mới, tuổi trẻ thủ đô đã rất tích cực tham gia rất nhiều phong trào hành động cách mạng. Gần đây nhất là phong trào thanh niên tình nguyện, 5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội thủ đô, 4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp. Bí thư thành đoàn Hà Nội Ngọ Duy Hiểu cho biết: “Từ phong trào này, đã hình thành các đội thanh niên nòng cốt, phát động sức mạnh toàn dân thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các đơn vị, các địa phương. Rèn dũa một lực lượng lớn thanh niên vừa “hồng” vừa “chuyên” làm theo lời Bác, đóng góp hết sức lực cho phát triển kinh tế xã hội thủ đô và đất nước”.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, có hơn 12.000 đoàn viên thanh niên. Ông Hà Duy Dĩnh, Phó Bí thư Đảng uỷ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết: Trong những năm qua, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng uỷ Tập đoàn đã gắn kết Cuộc vận động Học tập tư tưởng của Bác, phát động các phong trào thi đua trong toàn ngành và trong đoàn viên thanh niên. Từ năm 2007, thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong tác phong, thái độ và hiệu quả công việc của mọi cán bộ công nhân viên. Đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm trong lao động sáng tạo. Đây là một trong những nguyên nhân giúp năm 2008, lần đầu tiên Tập đoàn kỷ đạt kỷ lục doanh thu 281.000 tỷ đồng, nộp ngân sách 121.000 tỷ đồng. Ông Hà Duy Dĩnh nói: “Thực hiện di chúc của Bác, tập thể Đảng uỷ, lãnh đạo các đơn vị đã nhận thức sâu sắc, đánh giá được đúng vị trí, vai trò, ngày càng quan trọng của đoàn viên thanh niên”.

40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những thế hệ thanh niên cách mạng mới đã trưởng thành. Đó là thế hệ thanh niên Hồ Chí Minh biết vươn lên làm chủ tri thức hiện đại, phấn đấu trở thành những con người đủ đức, đủ tài, thực sự là những công dân vừa “hồng” vừa “chuyên”, góp sức xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong ước của Bác Hồ và cũng là mong ước của tất cả người dân Việt Nam./.

Đình Hiếu
Video đang được xem nhiều
Toàn cảnh ngày Cristiano Ronaldo ra mắt Juventus: Bắt đầu kỷ nguyên mới
VOV.VN - Cristiano Ronaldo chính thức ra mắt Juventus trong buổi họp báo cùng ban lãnh đạo đội bóng và bắt đầu chương mới trong sự nghiệp tại Italia.