5 năm qua, đời sống nhân dân thủ đô Hà Nội được nâng cao

VOV.VN - Báo cáo kiểm điểm của Đảng bộ Hà Nội, bà Ngô Thị Thanh Hằng nói: An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của nhân dân thủ đô tiếp tục được cải thiện và nâng cao.

Sáng nay (1/11), trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 15 tại Đại hội, bà Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Hà Nội đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi khó khăn và thách thức đan xen. Với ý chí, quyết tâm cao vượt lên khó khăn, thách thức, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố đã thực hiện nghiêm túc quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội 15, tiếp tục phát huy truyền thống 1.000 năm văn hiến – anh hùng, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hộ 15 của Đảng bộ thành phố.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội 

Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, Bộ Chính trị, đời sống của nhân dân Thủ đô được nâng cao

Bà Ngô Thị Thanh Hằng cho biết: “Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương và Thành ủy trong nhiệm kỳ qua, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội 16 của Đảng, Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Đại hội 15 của Đảng bộ Thành phố được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, bài bản, khoa học. Việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng tiếp tục được đổi mới, gắn với việc chỉ đạo xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể, sát hợp với tình hình thực tiễn của Thành phố để triển khai thực hiện, bảo đảm, thiết thực, hiệu quả.

Nhiệm kỳ Đại hội 15, Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội 9 chương trình công tác lớn, toàn diện trên các lĩnh vực, xác định rõ 5 nhiệm vụ chủ yếu, 2 khâu đột phá; từ đó, lựa chọn chủ đề công tác cho từng năm để tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm.

Năm năm qua, kinh tế Thủ đô đã vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục phát triển đúng hướng và đạt mức tăng trưởng khá: Bình quân 5 năm, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 9,23%/năm, gấp gần 1,6 lần bình quân chung của cả nước; thu nhập bình quân đầu người 3,6 ngàn USD, tăng 1,8 lần so với năm 2010. Tổng đầu tư xã hội tăng gấp 2 lần so với giai đoạn 2006 - 2010. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 5 năm ước đạt 1 triệu 400 ngàn tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với giai đoạn 2005 - 2010.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn 5 năm ước đạt trên 714,5 ngàn tỷ đồng, bình quân tăng 7,1%/năm. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của nhân dân Thủ đô tiếp tục được cải thiện và nâng cao; văn hóa tiếp tục phát triển, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đạt kết quả đáng ghi nhận. Chính trị - xã hội trên địa bàn ổn định; an ninh, quốc phòng và đối ngoại được củng cố, tăng cường. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị các cấp có chuyển biến mạnh và đạt kết quả quan trọng. Vị thế, uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng cao.

Hà Nội là đơn vị dẫn đầu cả nước về nông thôn mới

Về xây dựng nông thôn mới, Thành ủy tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, Hà Nội là đơn vị dẫn đầu cả nước về kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản của công tác này. 

Đến nay, toàn thành phố đã có 179/386 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 46,4% tổng số xã, tăng gấp 2 lần chỉ tiêu của cả nước. Nhiều mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao, thu nhập trên 1 tỷ đồng/ha. Đời  sống vật chất và tinh thần của nông dân Thủ đô được cải thiện rõ rệt, một số vùng được nâng cao; bình quân thu nhập đầu người năm 2015 tăng gấp 2 lần so với năm 2011. Hạ tầng kinh tế - xã hội được chú trọng đầu tư; hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn được giữ vững.

Về công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị, bà Hằng cho biết: Thành ủy đã chủ động phối hợp với các Ban, Bộ, ngành nghiên cứu, xây dựng và đã được Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thành phố; hoàn thành phần lớn các quy hoạch ngành, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chung các quận, huyện, thị xã. Lãnh đạo đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kết hoạch về xây dựng, quản lý, phát triển đô thị, đặc biệt là quản lý đất đai, quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường;  xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng đô thị; đã huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực tập trung cho đầu tư, phát triển, hoàn thành nhiều dự án hạ tầng giao thông quan trọng và xây dựng nhiều khu đô thị mới, hiện đại; các công trình hạ tầng điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc… tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ có hiệu quả “Năm trật tự và văn minh đô thị”, giữ gìn sạch, đẹp, văn mình các tuyến phố; cải tạo hồ nước; công viên, vườn hoa. Bộ mặt đô thị có sự thay đổi nhanh chóng, ngày càng khang trang, văn minh.

Chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng cao

Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bà Hằng nhấn mạnh: Thành ủy đặc biệt chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo được nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng cao.

Lãnh đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), gắn với thực hiện chương trình số 01 của Thành ủy; phương pháp chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ tự phê bình, phê bình của tập thể cấp ủy và cá nhân cán bộ, đảng viên, gắn với quyết tâm tự sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, kịp thời cảnh báo, răn đe, ngăn chặn các hành vi tiêu cực; nâng cao nhận thức, ý thức tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ và tổ chức đảng các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh. 

Công tác chính trị, tư tưởng, gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được chú trọng và tăng cường. Chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng và tổng kết thực tiễn được nâng lên. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai tích cực, hiệu quả, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân Thủ đô đối với Đảng bộ và sự nghiệp đổi mới của Đảng.

Phong cách và lề lối làm việc còn hạn chế

Trong phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc, công tác chỉ đạo, điều hành, theo dõi, kiểm tra thực hiện các quy chế, quy trình công tác, kết luận của cấp ủy có mặt còn hạn chế. Việc kiểm tra, phát hiện, xem xét, xử lý một số vụ việc tham nhũng, lãng phí chưa chủ động, kịp thời. Lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ; quản lý, phân công nhiệm vụ đảng viên ở một số cấp ủy, đơn vị chưa được chú trọng đúng mức.  

Lãnh đạo thực hiện cải cách hành chính trong Đảng, chính quyền của một số cấp ủy có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; việc đề cao trách nhiệm người đứng đầu, xử lý trách nhiệm cá nhân ở một số cấp ủy, đơn vị có sai phạm còn hạn chế; Lãnh đạo phát huy dân chủ trong Đảng ở một số cấp ủy cơ sở, cấp ủy trực thuộc Thành ủy còn có biểu hiện hình thức, chưa phát huy đầy đủ trí tuệ tập thể trong việc ra quyết định của cấp ủy, chưa lắng nghe được hết các ý kiến phản biện tích cực, thẳng thắn, khách quan để kịp thời điều chỉnh một số chủ trương, cơ chế, chính sách; Lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông có việc thiếu chặt chẽ, hiệu quả thấp. Việc lắng nghe, phân tích, phản biện, tiếp thu ý kiến góp ý, phê bình của báo chí và dư luận có lúc, có việc còn bị động, lúng túng.

Đối với các đồng chí Thành uỷ viên, một số đồng chí chưa tích cực đề xuất giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chung của Thành phố. Việc học tập, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn chưa trở thành nền nếp. Công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, đơn vị ở một số địa bàn, lĩnh vực được phân công hiệu quả thấp; có nơi còn để xảy ra tư tưởng cục bộ, địa phương, vi phạm pháp luật và nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng.

Bà Hằng thừa nhận: “Với tinh thần thực sự cầu thị, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa 15 đã nghiêm túc chỉ rõ những hạn chế, khuyết để có giải pháp khắc phục kịp thời”./.

Tin liên quan

Sáng nay, khai mạc Đại hội lần thứ 16 Đảng bộ Thành phố Hà Nội
Sáng nay, khai mạc Đại hội lần thứ 16 Đảng bộ Thành phố Hà Nội

VOV.VN - Tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu với Đại hội lần thứ 16 Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Sáng nay, khai mạc Đại hội lần thứ 16 Đảng bộ Thành phố Hà Nội

Sáng nay, khai mạc Đại hội lần thứ 16 Đảng bộ Thành phố Hà Nội

VOV.VN - Tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu với Đại hội lần thứ 16 Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Đại hội lần thứ 16 Đảng bộ Hà Nội họp phiên trù bị
Đại hội lần thứ 16 Đảng bộ Hà Nội họp phiên trù bị

VOV.VN - Tại phiên trù bị, đại hội đã hoàn thành tốt 6 nội dung và bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí.

Đại hội lần thứ 16 Đảng bộ Hà Nội họp phiên trù bị

Đại hội lần thứ 16 Đảng bộ Hà Nội họp phiên trù bị

VOV.VN - Tại phiên trù bị, đại hội đã hoàn thành tốt 6 nội dung và bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí.

Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI
Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI

VOV.VN -Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ Thành phố

Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI

Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI

VOV.VN -Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ Thành phố